pk   patronat


Konferencja Naukowo- Techniczna Techniczno- organizacyjne aspekty inwestycji na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, 17-18.10.2013

Informacje wstępne

Artykuły związane z omawianą tematyką będą opublikowane w numerze 10/2013 Przeglądu Komunikacyjnego

POWRÓT