pk   patronat


VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna PROBLEMY BUDOWY I NAPRAWY PODTORZA KOLEJOWEGO

odbyła się w Jeleniej Górze w dniach 21–23 listopada 2012 roku

Informacje wstępne

Podsumowanie

Artykuły związane z omawianą tematyką opublikowano w numerze 11/2012 Przeglądu Komunikacyjnego

POWRÓT