pk   patronat


XVI. Krajowa Konferencjia MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

odbyła się we Wrocławiu w dniach 4–7 września 2012 roku

Informacje wstępne

Podsumowanie

Artykuły związane z omawianą tematyką opublikowano w numerze 9/2012 Przeglądu Komunikacyjnego

POWRÓT