pk   patronat


Konferencja Naukowo- Techniczna EURO 2012 Wrocławskie Inwestycje Komunikacyjne

odbyła się we Wrocławiu w dniach 17–18 maja 2012 roku

Informacje wstępne

Artykuły związane z omawianą tematyką opublikowano w numerze 5-6/2012 Przeglądu Komunikacyjnego

POWRÓT