pk   patronat


Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI

odbyła się we Nałęczowie w dniach 23–24 lutego 2012 roku

Informacje wstępne

Podsumowanie

Artykuły związane z omawianą tematyką opublikowano w numerze 2/2012 Przeglądu Komunikacyjnego

POWRÓT