pk   patronat

Podsumowanie konferencji

XVI. Konferencja Naukowa: DROGI KOLEJOWE 2011 odbędzie się w Gdyni w Hotelu Nadmorskim w dniach 5–7 października 2011 roku

Organizatorami konferencji są: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Wiliś PKP PLK SA fundacja

Patronat honorowy sprawują:

MI Marszałek Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A PKP PLK SA Rektor Politechniki Gdańskiej PG

Konferencja Naukowa DROGI KOLEJOWE jest najstarszą i największą konferencją cykliczną w Polsce, której tematyka dotyczy problemów budowy dróg kolejowych. Stanowi ona platformę wymiany doświadczeń środowiska naukowego i technicznego.
Początek tradycji cyklicznych spotkań naukowców i specjalistów z zakresu wykonawstwa, organizowanych nieprzerwanie co dwa lata, dała konferencja w Wieżycy, która odbyła się w 1981 roku.
Tematem konferencji będą kluczowe problemy budowy, modernizacji i eksploatacji dróg kolejowych w Polsce, w tym kwestia przygotowań do budowy linii dużych prędkości oraz infrastruktura szynowego transportu miejskiego.
Główne cele Konferencji to prezentacja dokonań naukowych, prezentacja najnowszych technologii w zakresie budowy i utrzymania dróg szynowych, sformułowanie bieżących problemów i potrzeb środowiska technicznego w zakresie eksploatacji i utrzymania dróg szynowych.

Warunki uczestnictwa w konferencji oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji:

www.dk.wilis.pg.gda.pl

Kontakt:
Dr inż. Sławomir Grulkowski
Katedra Transportu Szynowego
Ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 348-60-89

slawomir.grulkowski@wilis.pg.gda.pl

Sponsorzy konferencji:

ppmt POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O.

POWRÓT