pk   patronat


Pełen "patronat medialny" oznacza wydanie numeru Przeglądu Komunikacyjnego z referatami w formie artykulów recenzowanych.

Możliwe są też inne formy patronatu (na przykład wzajemne zamieszczanie informacji).

Patronat medialny w roku 2016:

nk

Patronat medialny w roku 2015:

Wydarzenie Od Studenta do Prezesa, część 2

XVIII. Konferencja Naukowa DROGI KOLEJOWE 2015

Wydarzenie Od Studenta do Prezesa

nk

Jubileusz 70- lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 15 - 17.04.2015, Wrocław

Patronat medialny w roku 2014:

XIII. Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", Zakopane 3-5.12.2014

Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie przestrzenią powietrzną i lotniskami: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce" 25-26 listopada 2014 r., Lublin

VII. Konferencja Naukowo Techniczna "Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego", Jelenia Góra 23-24.10.2014

nk

Seminarium "Zarządzanie jakością w publicznym transporcie pasażerskim" Warszawa 17.06.2014

Patronat medialny w roku 2013 dotyczył:

Konferencji NOWE KOLEJE 2013

nk

III SZCZYT LOTNICZY Nowoczesne Porty Lotnicze. Infrastruktura Lotniskowa i okołolotniskowa, 27-28.06.2013

Konferencja Naukowo- Techniczna Techniczno- organizacyjne aspekty inwestycji na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, 17-18.10.2013

Inne konferencje:

I. Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich", 7-8.03.2013 Kraków

IX. Poznańska Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. WYDAJNOŚĆ SIECI TRANSPORTOWYCH", 19-21.06.2013 Poznań / Rosnówko

Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) dla gospodarki i społeczeństwa - Seminarium

 

Patronat medialny w roku 2012 dotyczył:

Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI

Konferencji Naukowo- Technicznej EURO 2012 Wrocławskie Inwestycje Komunikacyjne

I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Technicznej MODERNIZACJA TABORU KOLEJOWEGO

XVI. Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

Konferencji NOWE KOLEJE 2012: WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK, EUROPA

VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej PROBLEMY BUDOWY I NAPRAWY PODTORZA KOLEJOWEGO

Inne konferencje objęte patronatem Przeglądu Komunikacyjnego:

nk

W roku 2011 patronatem medialnym objęto:

XVI. Konferencję Naukową DROGI KOLEJOWE 2011

I. Konferencję Naukowo- Techniczną INŻYNIERIA RUCHU A KSZTAŁTOWANIE MOBILNOŚCI