pk   patronat

Konferencja odbyła się 30. października 2013 r.

w hotelu Tumskim we Wrocławiu

Rozpoczęcie Konferencji: godzina 9:00

Zakończenie Konferencji: godzina 16:00

Udział w Konferencji był bezpłatny

Wybrane referaty ukazały się w Przeglądzie Komunikacyjnym (numer 11/2013) który został rozdany uczestnikom Konferencji

Program Ramowy Konferencji „Nowe Koleje 2013 – poprawa mobilności w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”:

30. października, Wrocław, Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10 (sala Czarna)
www.hotel-tumski.com.pl

Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9
Otwarcie, Wystąpienia Patronów lub osób ich reprezentujących

9:45 Sesja 1. Referaty Wprowadzające

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 Sesja 2. Prezentacja prac zespołu ekspertów z SITK

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 Sesja 3. Referaty dodatkowe oraz dyskusja

16:00 Zamknięcie konferencji