a

Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.

Nadsyłane artykuły podlegają recenzjom, co pozwala zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego autorów (aktualnie jest to 8 punktów MNiSW).

Artykuły przechodzą przez dwa etapy recenzji. Pierwszy, to recenzja „techniczna”, kontrolująca zgodność przesłanego materiału z wymaganiami zawartymi w informacjach dla Autorów. Po przejściu przez etap oceny „technicznej” następuje recenzja „merytoryczna”. Recenzentami są specjaliści z danej dziedziny. Recenzenci są anonimowi. Zasadnicza ocena recenzji merytorycznej sugeruje redakcji: odrzucenie artykułu, przyjęcie bez uwag lub przyjęcie z uwagami. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzji artykuł jest gotowy do opublikowania w „Przeglądzie Komunikacyjnym”.

Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja materiału przygotowanego do druku.

Artykuły opublikowane w "Przeglądzie Komunikacyjnym" są indeksowane w następujących bazach danych:

POL-Index, https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/

BAZTECH, http://baztech.icm.edu.pl

Index Copernicus, http://indexcopernicus.com/ 

Każdy numer „Przeglądu Komunikacyjnego” koncentruje się wokół tematu wiodącego, dla którego można nadsyłać publikacje po uprzednim ogłoszeniu w "Zaproszeniu do publikacji (Call for Papers)". Czasami temat wiodący powiązany jest z konkretną konferencją lub z seminarium (opatrzonymi patronatem medialnym czasopisma). Wtedy w „Przeglądzie Komunikacyjnym” zamieszczane sąwybrane referaty konferencyjne. Możliwe jest nadsyłanie artykułów nie powiązanych z tematyką wiodącą. Będą one kojarzone tematycznie i wydawane w stosownym czasie. Pierwszeństwo publikacji dotyczyć będzie tematyki wiodącej zgodnie z harmonogramem zamieszczanym w kolejnych numerach.

Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres: listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. Patronat obejmuje:

Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Prosimy o kontakt z Redakcją.

redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Powrót do strony startowej