Transportation Overview

Dear readers!

We start editing the entire numbers of the Transportation Overview in English. For the year 2017, they will cover only scientiffic articles, which is the main content of the journal. In subsequent years, we plan to expand the English version of the monthly, but keep the source material in Polish. Both versions are and will be available via the website.

With respect:
Maciej Kruszyna
(Deputy Transportation Overview)

1/2017  2/2017  3/2017  4/2017  5/2017  6/2017 
7/2017  8/2017  9/2017  10/2017  11/2017  12/2017 

Stworzenie wersji anglojęzycznych artykułów z czasopisma Przegląd Komunikacyjny oraz digitalizacja publikacji naukowych w czasopiśmie Przegląd Komunikacyjny w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu współfinansowane były w ramach umowy 718/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie wersji anglojęzycznych artykułów z czasopisma Przegląd Komunikacyjny oraz digitalizacja publikacji naukowych w czasopiśmie Przegląd Komunikacyjny w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu płatne były między innymi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 798/P-DUN/2017 z dnia 18.04.2017. Kwota środków finansowych z DUN w roku 2017: 42.000 zł.

a