Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych   
2
Aktualności 8
Wprowadzenie do Konferencji Drogi Kolejowe
13
Henryk Bałuch, Maria Bałuch „Ocena zagrożeń w eksploatacji nawierzchni kolejowej”
14
Maria Bałuch, Kamila Szwaczkiewicz „Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO”
18
Bożysław Bogdaniuk „Zarządzanie ryzykiem w użytkowaniu dróg kolejowych”
22
Adam Dąbrowski „Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Wieliszew-Zegrze”
26
Krzysztof Gradkowski „Pakiet geosyntetyczny do wzmocnienia górnej części podłoża dróg szynowych”
32
Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny „Propozycja usprawnień infrastrukturalno-organizacyjnych sieci tramwajowej w Toruniu”
36
Maciej Jamka, Przemysław Kuras, Michał Strach „Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie”
42
Zbigniew Kędra „Zasady wykonania dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku kolejowego”
48
Władysław Koc „Parametryczna krzywa przejściowa dla dróg kolejowych”
52
Władysław Koc, Piotr Chrostowski „Ocena odcinków prostych trasy kolejowej na podstawie pomiarów satelitarnych”
58
Władysław Koc, Andrzej Wilk, Piotr Chrostowski, Sławomir Grulkowski „Koncepcja zastosowania klasycznego modelu Preisacha w opisie histerezy mechanicznej toru kolejowego”
64
Marek Krużyński, Ewelina Kwiatkowska „Ochrona torowiska w efekcie stosowania wibroizolacji podkładów kolejowych”
68
Jacek Kukulski „Rozkład naprężeń własnych w kształtownikach szynowych i iglicowych po procesie prostowania”
74
Grzegorz Lenda, Michał Strach „Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego”
78
Leszek Lewiński, Piotr Rosiński, Grzegorz Szóstakowski „Nowoczesne zamknięcia rozjazdowe – pierwsze doświadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK”
84
Mirosław Nowakowski „Rozjazdy do dużych prędkości o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego”
88
Michał Pawłowski „Zależność wskaźnika zagęszczenia od wskaźnika odkształcenia z próbnych obciążeń modeli podtorza z piasku średniego”
94
Wojciech Rzepka „Otwarty rynek transportu kolejowego. Oddawanie dróg kolejowych do eksploatacji”
100
Łucjan Siewczyński „Stan odkształcalności podtorza do odbioru po modernizacji”
106
Grzegorz Stencel „Analiza porównawcza metod pomiaru nawierzchni kolejowej stosowanych do oceny jakości geometrycznej toru”
110
Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski Koncepcja rozbudowy trasy tramwajowej we Wrocławiu – Biskupinie
114
Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski, Marcin Wasiak „Analiza naprężeń normalnych w podkładzie kolejowym w zmiennych warunkach podparcia”
118
Kazimierz Towpik „Linie kolejowe dużych prędkości. Stan obecny i rozwój”
122
Wojciech Ulatowski, Piotr Michowski „Nowoczesny system rozjazdowy na przykładzie tunelu Gotthatda”
126
Piotr Woźnica, Krzysztof Zboiński „Dobór funkcji celu w kontekście optymalizacji kształtu wielomianowych krzywych przejściowych”
130
Jerzy Zariczny „Wpływ warunków techniczno-eksploatacyjnych na występowanie i rozwój wad w szynach kolejowych”
136
Igor Gisterek, Jacek Makuch „Metoda LCC w ocenie rozwiązań konstrukcyjnych torowisk tramwajowych”
140
Marta Szczęch, Krzysztof Lewandowski „Kolejowe przewozy turystyczne na Dolnym Śląsku”
144
Informacje SITK-RP
152
Prawo w transporcie: Biała Księga, cz.3 156
Transportation overview(streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  
162
Informacje dla autorów 168