b

 

Streszczenia artykułów recenzowanych   2
Aktualności      5
Przemysław Śleszyński „Zagadnienia transportowe w raporcie >>Polska 2030. Wyzwania rozwojowe<<”     8
Iwona Anna Czarnecka „Tendencje rozwojowe aliansów strategicznych w transporcie lotniczym”       12
Jerzy Liwiński „40 lat działalności Airbusa”      16
Bartłomiej Krawczyk, Michał Wojciechowski „Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - Obsługa ruchu skierowanego z warszawskiego Okęcia”          22
Wolfgang Fruhauf, Jorg Jungwirth, Matthias Sholz, Andreas Roder, Herman Stoiberer „Systemy szynowe na płycie montowane na obiektach inżynierskich. Całościowe podejście do projektowania”       26
Sławomir Gąsiorowski „Modernizacja linii kolejowej w Portugalii na odcinku Lisbona – Porto z wykorzystaniem wapna palonego do stabilizacji warstwy wierzchnej podtorza” 36
Marek Krużyński, Dorota Pająk, Grzegorz Zima „Separacja warstw podtorza geowłókniną”  38
Ryszard Porębski, Mieczysław Kania, Michał Pawłowski „Identyfikacja zagrożeń stateczności eksploatowanego nasypu kolejowego”    42
Andrzej Krych „Terminologia kompleksowych badań i modelowania ruchu”    48
Informacje SITK         54
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  60
Spis treści rocznika 2009 (LXIV)        62
W następnych numerach          III

 

Numery archiwalne