b

Streszczenia artykułów recenzowanych   2
Aktualności                             5
Marek Jagiełło, Jacek Makuch, Michał Korban „Budowa połączenia tramwajowego do stadionu EURO 2012 przez osiedle Kozanów we Wrocławiu”        10
Igor Gisterek „Program poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności komunikacji zbiorowej po otwarciu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”          14
Patryk Wild, Maciej Kruszyna „Postulowane elementy rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego”                         18
Jacek Makuch „Pasy autobusowe we Wrocławiu”       23
Marek Krużyński, Michał Nowak „Studium układu torowego kolei podziemnej we Wrocławiu”         32
Bogusław Molecki „Analiza ruchu pieszego w obrębie węzłów przesiadkowych na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu”      36
Andrzej Piotrowski „Propagacja drgań w nawierzchniach torów tramwajowych”                    39
Jeremi Rychlewski „Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu”   42
Matthias Scholz „Projektowanie rozwiązań wibroizolacyjnych dla szynowego transportu miejskiego” 48
Łukasz Sęk „Polityka parkingowa w Polsce na przykładzie Warszawy i Wrocławia w świetle doświadczeń miast Europejskich” 55
Zdzisław Ferenz, Piotr Kisielewski, Witold Turzański „Optymalizacja w systemach transportu miejskiego”      59
Jan Friedberg „Metro nie musi być lepsze od tramwaju”          62
Magdalena Mlek „Nowe drogi zmienią układ sił w okolicach Wrocławia”        65
Krzysztof Bańkowski „Dolnośląskie Koleje Dojazdowe: szanse i zagrożenia” 66
XXX. Zjazd SITK       72
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)   78
Informacje dla autorów                                   80

Numery archiwalne