05UK to english version

Jacek Fiedorowicz, Kazimierz Fiedorowicz
Wyznaczenie kierunku rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce

Trzy warianty rozwoju lotnictwa w Polsce do 2035 r. Warianty: w0 – ekstrapolacyjny, w1 – mniejszego wzrostu i w2 – większego wzrostu. Propozycja – w wyniku zastosowanej oceny wariantów – realizacji wariantu zbliżonego do w1, oznaczającego przewóz 67 mld paskm i ruch na lotniskach 96 mln pas. Oznacza to potrzebę rozwijania narodowego przewoźnika o zasięgu globalnym, realizacji lotniska z dwiema równoległymi drogami startowymi oraz eksploatowania co najmniej 21 lotnisk.
Słowa kluczowe: przewozy lotnicze, sieć lotnisk, prognoza rozwoju

Jerzy Liwiński
Polski transport lotniczy 2008

Aktualna lista polskich firm uprawnionych do wykonywania lotniczych przewozów osób i/lub ładunków. Przewozy pasażerów i cargo wykonane w 2008 r. przez linie lotnicze działające na polskim rynku. Lotnictwo sanitarne. Przewozy w dziesięcioleciu 1999–2008.
Słowa kluczowe: transport lotniczy 2008 w Polsce

Włodzimierz Rydzkowski, Aleksandra Gus-Puszczewicz
Międzynarodowy transport drogowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Rozwój międzynarodowych przewozów drogowych w Polsce w latach 2004–2008. Wpływ akcesji RP do UE, zmian przepisów i dobrej koniunktury gospodarczej na wzrost liczby firm transportu drogowego, taboru i przewozów. Struktura pojazdów ciężarowych wg ekologicznych norm Euro. Wzrost kosztów działalności. Przyczyny pogorszenia sytuacji transportu w 2008/2009 r.
Słowa kluczowe: transport drogowy, polskie firmy transportu drogowego

Mirosław Antonowicz
Kilka uwag o zarządzaniu wiedzą w kontekście kryzysu w towarowym transporcie kolejowym

Wpływ podejmowanych w czasie kryzysu decyzji kadrowych na przyszłą kondycję firm. Zarządzanie wiedzą w transporcie kolejowym. Rozwiązania informatyczne, badania, doskonalenie procesu transportowego, rozwój kapitału intelektualnego i wiedzy pracowników – receptą na przetrwanie kryzysu.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, zarządzanie wiedzą

Maciej Michnej
IRIS – międzynarodowy system zarządzania jakością w przemyśle kolejowym

Geneza, założenia i cele międzynarodowego systemu zarządzania jakością IRIS dla producentów przemysłu kolejowego. Struktura organizacji zarządzającej IRIS oraz procedura wdrożenia standardu w przedsiębiorstwie. Procesy i procedury w staraniach o certyfikat jakości. Zasady audytu przedsiębiorstwa. Uprawnione jednostki certyfikujące. Korzyści wynikające z wdrożenia standardu.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, zarządzanie, standard, IRIS

Przemysław Śleszyński
Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych

Pojęcie rzeczywistej prędkości drogowej. Szczegółowa analiza wpływu potencjału ludnościowego i zróżnicowania rzeźby terenu na prędkość ruchu samochodów osobowych. Znaczenie powyższych analiz w obliczaniu czasowej dostępności przestrzennej.
Słowa kluczowe: inżynieria komunikacyjna

Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska
Wpływ rozwoju usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na zmiany w transporcie

Kierunki zmian w transporcie pod wpływem rozwoju usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. E-usługa w świetle regulacji prawnych. Rodzaje usług realizowanych za pośrednictwem technologii teleinformatycznych. Dwukierunkowe zmiany w transporcie wywołane rozwojem tych usług. Skutki transportowe e-handlu. Alterpraca.
Słowa kluczowe: transport, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne

Jerzy Liwiński
Rynek producentów samolotów regionalnych w 2008 roku

Dwudziestoletnia prognoza wzrostu liczby pasażerów podróżujących samolotami. Coroczny wzrost liczby zamawianych samolotów. Portfel zamówień na samoloty w 2008 r. Brazylijski Embrayer liderem dostaw. Kanadyjski Bombardier liderem zamówień. Wzrost produkcji ATR.
Słowa kluczowe: producenci samolotów regionalnych 2008

Powrót do rocznika

Powrót do archiwum