Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Beata Madej Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Polskich Kolei Państwowych S.A. 6

Witold Olszyk Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sektor transportu kolejowego w Polsce (uwagi na podstawie wyroku C-512/10) 9

Joanna Czesak Straż ochrony kolei (wybrane elementy konstrukcyjne) 12

Sylwia Babiarczyk, Mateusz Hochman Perspektywy oraz strategia rozwoju transportu kolejowego w Polsce 15

Michał Partykowski, Marcin Słowikowski Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie 20

Michał Raduła Kompetencje nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty 23

Artur Łysoń Obowiązek uzyskania licencji na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w ramach transportu kolejowego jako forma reglamentacji 26

SITK-RP 29

Spis treści rocznika 2014 32

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 34