Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło, Robert Wardęga Kolej linowa - system transportu publicznego przez rzekę Odrę we Wrocławiu 5   

Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz, Przemysław Śleszyński Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym 10

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Wojciech Pomianowski     Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze? 18

Krzysztof Lewandowski Kolejowe trasy turystyczne Dolnego Śląska 23

Danuta Bryja, Ryszard Hołubowski Losowe zmiany sztywności podsypki w analizie drgań zespolonego mostu kolejowego 30

PRAWO W TRANSPORCIE

Piotr Świątecki Dokąd leci żuraw? 36

Katarzyna Kopyściańska, Krystian Mularczyk Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych 40

Spis treści rocznika 2013 (LXVIII) wraz z listą recenzentów 42

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 44