Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2
Aktualności 3
Andrzej S. Grzelakowski Mechanizm regulacji sektora transportu morskiego w skali globalnej i w UE Międzynarodowa regulacja versus rynek frachtowy 6
Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński Wybrane aspekty problematyki zakłóceń ruchu pojazdów w sieci drogowej 12
Stanisław Gemra Wpływ konkurencji na działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. 20
Magdalena Kucińska Badania ankietowe potencjalnych możliwości wykorzystania roweru przez uczniów wrocławskich szkół średnich 24
Monika Kozłowska-Święconek, Daniel Chojnacki Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia 29

Spis treści rocznika 2012 (LXVII) wraz z listą recenzentów 
34
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 36