b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Aktualności 2
Podtorza wrocławskich torów tramwajowych Jacek Makuch 4
Ochrona podtorza w warunkach intensywnej zabudowy Igor Gisterek 11
Odkształcalność górnej strefy podtorza z geowłókniną Michał Pawłowski 15
Statyczna analiza wybranych imperfekcji podłoża szynowego na dodatkowe ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego Włodzimierz Bednarek 20
Wzmacnianie podtorza górniczego geosyntetykami Kazimierz Kłosek 27
Szacowanie oddziaływania zasypki na powłokę w obiekcie gruntowopowłokowym na podstawie deformacji powłoki Czesław Machelski 31