Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 4

Sebastian Kowerski IV Pakiet Kolejowy a stan sieci kolejowej w województwie dolnośląskim i polityka jej rozwoju 8

Radosław Mazurkiewicz Efektywna i nowoczesna towarowa sieć kolejowa Dolnego Śląska w korytarzu CETC 14

Maciej Kruszyna Model integracji przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim 18

Radosław Mazurkiewicz Rozwój kolei na pograniczu polsko- czesko- niemieckim 23

Maciej Kruszyna Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla dużej i koncentrycznej aglomeracji (Aglomeracja Wrocławska) 27

Sebastian Kowerski Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla dynamicznej i policentrycznej aglomeracji LGOM 32

Piotr Mackiewicz Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej 37

Piotr Mackiewicz Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla aglomeracji ZOI 44

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 48