Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2
Aktualności 4
Andrzej Batog, Maciej Hawrysz Ostrożne podejście do stosowania Eurokodów przy modernizacji nasypów kolejowych
8
Sławomir Gąsiorowski Wzmacnianie podtorza metodą stabilizacji gruntów spoiwami na przykładzie modernizacji linii LK96
15
Igor Gisterek Projekt dobudowy czwartego toru na estakadzie kolejowej we Wrocławiu wraz z identyfikacją zagadnień podtorzowych
19
Marek Krużyński, Ewelina Kwiatkowska, Jarosław Zwolski Badania dynamiczne toru kolejowego
23
Marek Krużyński, Dorota Pająk Wpływ geosyntetyków na sztywność torowiska
29
Michał Pawłowski Badania modeli podtorza z warstwą ochronną
32
Eugeniusz Skrzyński Stateczność podtorza gruntowego
36
Sławomir Teżyk Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypy kolejowe za pomocą kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych na przykładzie remontu i modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Ciechanów – Mława
39
Kazimierz Towpik Podłoże toru na liniach kolei dużych prędkości
43
Informacje SITK-RP 46
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 
48