Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Informacje o konferencjach SITK                   II
Streszczenia artykułów recenzowanych   2
Aktualności      5
Informacje dla autorów            11
Michał Beim, Jędrzej Gadziński „Regionalne przewozy kolejowe a oczekiwania mieszkańców i pasażerów”               12
Waldemar Parkitny „Logistyczne wskaźniki parkingowe”                    18
Kazimierz Kłosek „Analiza współpracy nasypu kolejowego i słabonośnego podłoża wzmocnionego geosyntetykami w świetle badań numerycznych i terenowych”                  22
Andrzej Piotrowski „Nośność podtorza – wyniki sondowań i pomiary VSS”               26
Michał Pawłowski „O badaniach wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego”  28
Jan Bień „Zjawiska degradacji i uszkodzenia kolejowych obiektów mostowych”                     34
Andrzej Janasz, Kazimierz Szadkowski „Konstrukcje tymczasowe na Centralnej Magistrali Kolejowej (cz. 2)” 40
Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki, Ryszard Skuła „Urządzenia ochrony zwierząt wprowadzane wzdłuż modernizowanych tras kolejowych”                 42
Jerzy Liwiński „Porty lotnicze świata 2009”                 46
Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności      52
Informacje SITK         53
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  60
Spis treści rocznika 2010 (LXV)         62
W następnych numerach          III