b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Streszczenia artykułów recenzowanych 2
Transportation Overview 3
Aktualności 4
70 Lat Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
6
Wpływ temperatury na ugięcia płyt betonowych wbudowanych w nawierzchnię autostrady A4 Antoni Szydło, Igor Ruttmar 11
Diagnostyka nawierzchni drogowych i lotniskowych z wykorzystaniem zaawansowanych badań dynamicznych Bartłomiej Krawczyk, Piotr Mackiewicz 14
Sztywność mieszanek mineralnocementowo- emulsyjnych wbudowanych w nawierzchnię drogową Jarosław Kuźniewski, Łukasz Skotnicki 17
Wykorzystanie stalowych płyt do usprawnienia przejazdu nad wykopami Czesław Machelski, Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło 20
Logika uzupełnień głównej sieci drogowej Maciej Kruszyna, Gabriel Suchy 22
Wybrane zagadnienia kształtowania mobilności na przykładzie miasta Wrocławia Czesław Wolek, Sebastian Kowerski 25
Przystanki tramwajowe z wąskimi peronami Jacek Makuch, Tomasz Korycki 29