Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Włodzimierz Andrzej Bednarek Wybrane zagadnienia współpracy nawierzchni z podłożem podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego 5

Maciej Hawrysz, Ewa Twardysko Projekt geotechniczny wzmocnienia podtorza suwnicy bramowej 13

Michał Pawłowski Próba oszacowania niepewności pomiarowych w badaniach odkształcalności podtorza 18

Marek Krużyński Wybrane problemy utrzymania podtorza 21

Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński Projektowanie wzmocnień podtorza według jego właściwości 24

Kazimierz Kłosek Podtorze kolejowe w warunkach wpływu deformacji górniczych i pogórniczych 29

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 36