Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 4

Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski, Tomasz MarcinówModernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA – technologia przebudowy obiektów inżynieryjnych (przykłady) 7

Jerzy Broś, Paweł Sobczak Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA – stan istniejący i projektowany w zakresie obiektów inżynieryjnych 14

Jerzy Broś, Paweł Jodłowiec, Paweł Woźny, Paweł Trzaska Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845 nad rz. Odrą (most Poznański) – historia i teraźniejszość 20

Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski, Paweł Woźny, Rafał Brzózka Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845 nad rz. Odrą (most Poznański) – technologia przebudowy 24

Ilona Hejducka Analiza czynników formalnoprawnych wpływających na przygotowanie inwestycji kolejowej realizowanej w trybie rozdziału 2b Ustawy o transporcie kolejowym 29

Martyna Kozyra Analiza rozwiązań projektowych narzuconych przez decyzje o oddziaływaniu na środowisko wydanych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59 pod kątem ich funkcjonalności dla fauny 32

Michał Franczak Zastosowanie sączków kamiennych z filtrem odwrotnym dla zabezpieczenia osuwisk skarpowych 35

Daniel Sacoto Zagospodarowanie ścieków opadowych z terenów kolejowych 40

Józef Gąsior Uwarunkowania realizacji dużych, kolejowych projektów modernizacyjnych 42

Tadeusz Sobotnik Założenia i wdrożenie modernizacji linii kolejowej E 59 46

Marek Gazda System informatyczny FIDman – wspomaganie procesu rozliczania robót budowlanych –wdrożenie pilotażowe przy modernizacji linii E59 50

Martyna Kozyra Zgoda na realizację inwestycji drogowej a ustalenie lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego – podobieństwa i różnice oraz wpływ na terminy realizacji inwestycji 54

Władysław Koc, Cezary Specht, Leszek Lewiński, Piotr Chrostowski, Paulina Grzejka Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego 56

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 64