b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Streszczenia artykułów recenzowanych 3
Transportation Overview 8
Aktualności 13
Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych Mirosław Jan Nowakowski 15
O wybranych metodach obliczania przepustowości sieci kolejowej Damian Kosicki 19
Podstawowe założenia metody regulacji osi toru z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska 24
Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych Piotr Chrostowski 29
Modernizacja układów geometrycznych toru z wykorzystaniem metody oceny wielokryterialnej Kamila Szwaczkiewicz 33
Wykorzystanie programu komputerowego Railab w pracy inżyniera dróg kolejowych Robert Wojtczak 37
Zastosowanie mobilnych pomiarów satelitarnych do określania położenia wysokościowego torów Cezary Specht, Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński, Marcin Skora, Mariusz Specht 42
Optymalizacja wielomianowych krzywych przejściowych z punktu widzenia wielkości zrywu Krzysztof Zboiński, Piotr Woźnica 46
Graniczna wichrowatość toru kolejowego Zbigniew Kędra 49
Modele mikrosymulacyjne sieci kolejowej w studiach wykonalności realizowanych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Damian Kosicki, Bartosz Uryga, Michał Jasiak 53
Propozycja niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia nowej linii tramwajowej Jacek Makuch 58
Planowanie tras tramwajowych w miejskiej sieci ulic Jeremi Rychlewski 63
Analiza drgań pojazdów kolejowych w trakcie ich przejazdu przez nierówność progową toru Danuta Bryja, Adam Popiołek 68
Parametry techniczne podkładek pod podkładami Ewelina Kwiatkowska 73
Parametry charakteryzujące wibroizolacyjne maty podtłuczniowe stosowane w konstrukcji dróg szynowych i metody ich badania Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz, Artur Zbiciak 76
Badania doświadczalne i symulacyjne rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni kolejowej do dużych prędkości Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik 83
Bezpieczeństwo kolei jednoszynowych Dominik Bednarek, Igor Gisterek 87
Rozwój analitycznych i pół-analitycznych metod badania dynamiki dróg szynowych Włodzimierz Czyczuła, Piotr Kozioł 90
Trwałość i niezawodność systemów masowo – sprężystych w torze kolejowym Ralf Jurkewitz, Igor Gisterek, Marta Knawa - Hawryszkow 93
Zarządzanie strategiami szlifowania szyn w procesie utrzymania nawierzchni kolejowych Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny 97
Rozpoznawanie przyczyn wyboczeń torów Henryk Bałuch, Iwona Nowosińska 102
Skuteczność profilowania szyn w usuwaniu falistego zużycia Grzegorz Stencel 104
Wpływ wybranych czynników na pracę eksploatowanego betonowego podkładu kolejowego Włodzimierz Andrzej Bednarek 106
Inżynier wg FIDIC w modernizacji drogi kolejowej Piotr Dubaniowski 111
Propozycja nowelizacji tramwajowych przepisów budowlanych Igor Gisterek, Adam Popiołek 115
Stosowalność wyników badań odkształcalności podtorza Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński 126
Wybrane aspekty oceny zgodności i certyfikacji w obszarze kolei Alicja Gach 129
Różnice między „starymi” a „nowymi” TSI Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym Michał Łuszczki 136
Problemy wdrażania interoperacyjności wynikające ze zmian TSI i przepisów krajowych Tomasz Wciślik 140
Różne interpretacje zapisów TSI PRM oraz przewodnika stosowania TSI PRM, Część I - Dotykowa ścieżka prowadząca Mateusz Ziołkowski 145
Czas pasażera jako ważny element inwestycji kolejowej Elżbieta Plucińska 149
Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno – eksploatacyjnych Franciszek Tomaszewski, Roksana Licow 152
Ocena i analiza stanu szyny typu S49 po obciążeniu eksploatacyjnym wynoszącym 400 Tg Dariusz Kowalczyk, Łukasz Antolik 157
Zintegrowany przystanek osobowy w rejonie ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu Radosław Mazurkiewicz 161
Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych Kamila Szwaczkiewicz, Jacek Szmagliński 166
50 lat działalności specjalności kolejowej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej jako kontynuacja 125 lat jej istnienia w lwowskiej tradycji akademickiej Kazimierz Kłosek 169
SIKA Poland Sp. z o.o. – producent specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu Maciej Karpała 157
INFORMACJE SITK-RP 178