Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Igor Gisterek Wstępna symulacja współpracy podsypki stabilizowanej i maty wibroizolacyjnej 5

Janusz Ukleja, Sławomir Bukowski Wybrane aspekty analizy stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu norm polskich i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących infrastruktury 9

Ewelina Kwiatkowska, Jakub Lewandowski Model numeryczny nawierzchni kolejowej i podtorza - badania wstępne 16

Ewelina Kwiatkowska, Jacek Grosel Podkłady strunobetonowe z wibroizolacją - badania in situ 19

Julian Kominowski, Bogdan Sowiński Rozwój nierówności na nowym odcinku toru kolejowego 23

Henryk Koba Warstwy ochronne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 27

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32