Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Maciej Menes Światowy rynek ropy naftowej na progu drugiej dekady XXI wieku 6

Krzysztof Robert Czech Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań powierzchniowych propagowanych do otoczenia 11

Jan Bień, Małgorzata Gładysz, Mieszko Kużawa Systemy ekspertowe w ocenie kondycji przęseł mostowych z uszkodzeniami 18

Damian Kosicki, Piotr Dolata Analiza układu torowego północnej głowicy stacji Poznań Główny po zaprojektowaniu dodatkowych torów szlakowych 26

Ariel Ciechański Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce 31

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 36