b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Transportation Overview 3

Aktualności 4

Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Unii Europejskiej Jerzy Wronka 6

Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski Jerzy Wronka 12

Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE Stefan Akira Jarecki 18

Analityczna weryfikacja wybranego układu geometrycznego toru zaprojektowanego z wykorzystaniem profesjonalnego programu CAD Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska, Kamila Szwaczkiewicz 25

Badanie niegładkich kolejowych krzywych przejściowych typu wielomianowego z wykorzystaniem kryteriów zużyciowych Krzysztof Zboiński, Piotr Woźnica 29

INFORMACJE SITK-RP 33