Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Piotr Mackiewicz Kolej linowa jako skuteczny napowietrzny system transportu 5

Igor Gisterek Deja vu – czyli nowoczesne rozwiązania w transporcie szynowym dawniej i dziś 12

Adam Popiołek Wpływ nowoczesnych rozwiązań stosowanych w komunikacji tramwajowej na estetykę przestrzeni miejskiej 16

Sławomir Goliszek Poprawa dostępności kolejowej miast wojewódzkich Polski Wschodniej w wariancie inwestycyjnym – analiza porównawcza 20

Jacek Makuch Pomiary geometrii torów tramwajowych toromierzem elektronicznym we Wrocławiu 24

Anna Orzeł, Magdalena Kowalska Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU 31

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 37