Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2
Aktualności 3
Ryszard Lerch Modernizacja taboru szynowego – cele, zamierzenia, efekty 10
Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Mańka, Rafał Wachnik Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu szynowego – teoria i praktyka 14
Tadeusz Glinka Historia napędów elektrycznych w trakcji 18
Wiesław Szewczyk Modernizacja lokomotyw spalinowych - nowoczesne, ekologiczne  i ekonomiczne pojazdy  oferowane przez NEWAG S.A. 22
Zbigniew Nowacki, Arkadiusz Fałek Diagnostyka w procesach naprawczych taboru kolejowego w PKP CARGO TABOR– CZERWIEŃSK, na przykładzie stanowiska do pomiaru ram wózków wagonów towarowych 27
Krzysztof Włodarz Klinowy system zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem i jego przydatność w kolejnictwie 32
Marek Sitarz, Adam Mańka Badania aerodynamiczne lokomotyw a termodynamika układu koło kolejowe – klocek hamulcowy 36
Tomasz Wojdyła Modelowanie dynamiki zestawów kołowych 42
Marek Sitarz, Andrzej Hełka, Adam Mańka Badania dopuszczeniowe i eksploatacyjne układu koło – klocek hamulcowy 46
Adam Turowski EU07 typu 303Ec – nowe spojrzenie na modernizacje 52
Marek Sitarz, Andrzej Hełka, Adam Mańka, Andrzej Adamiec Badania dopuszczeniowe i eksploatacyjne odbieraków prądu 58
Wojciech Poprawski, Paweł Pistelok Nowoczesne konstrukcje silników trakcyjnych według opracowania BOBRME KOMEL 64
Grzegorz Gorczyca, Krzysztof Buszka Badania nieniszczące i certyfikacja personelu badań nieniszczących w PKP CARGO S.A. krokiem w kierunku spełnienia przyszłych wymagań podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) w zakresie utrzymania zestawów kołowych 70
Grzegorz Hottowy Wykrywanie pęknięć zmęczeniowych metodą ultradźwiękową w osiach pojazdów szynowych 80
Krzysztof Buszka, Tomasz Rozynek Eksploatacja wagonów towarowych wyposażonych w koła bezobręczowe hamowane wstawkami kompozytowymi 86
Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Mańka, Rafał Wachnik System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) wagonów towarowych według europejskich i polskich wymagań 92
Władysław Koc Projektowanie rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej w zapisie matematycznym 96
Jana Pieriegud Analiza dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju transportu kolejowego w Polsce – założenia a realizacja 102
Prawo w transporcie: Piotr Świątecki Zmiana prawa lotniczego 108

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 
111