b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Aktualności 2
Przykład analizy wyboru rodzaju nawierzchni do budowy dróg rowerowych i pieszych w terenie o charakterze rekreacyjnym Paweł Szczuraszek 4
Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych Władysław Koc 13
Ocena preferencji i zachowań komunikacyjnych pasażerów dojeżdżających do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski 20
Transport intermodalny w Wielkopolsce w świetle badań ankietowych wśród interesariuszy Michał Beim, Bartosz Mazur, Andrzej Soczowka, Robert Zajdler 25
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu w latach 2006-2016 Marek Krużyński, Wiesław Murawski, Wacław Piątkowski 31