Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Witold Olpiński Działania konieczne dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych w Polsce 8

Andrzej Matysiewicz Realizacja projektu w ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2007–2013 pn. „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów” 18

Renata Szwarc, Beata Szeptycka Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych w aspekcie dwóch projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 22

Bogdan Godziejewski Plany oraz finansowanie modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowych 28

Piotr Stecz, Krzysztof Stypuła Przykłady pomiarów drgań komunikacyjnych w budynkach wykonanych przez akredytowane laboratorium 34

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 40