b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Wpływ średnicy płyty obciążającej na wyniki próbnych obciążeń kolumn formowanych metodą wymiany dynamicznej Sławomir Kwiecień 3
Wpływ wilgotności na wytrzymałość na ścinanie wybranych gruntów spoistych Tymoteusz Zydroń, Małgorzata Wojciechowska- Dymańska, Andrzej T. Gruchot, Tomasz Zaleski 9
Wpływ metody badania na wartości granicy płynności wybranych gruntów spoistych Andrzej T. Gruchot, Eugeniusz Zawisza, Tymoteusz Zydroń, Ewa Klimek 15
Nowa konstrukcja szyn kolejek podwieszonych jako przykład typizacji rozwiązań dla transportu podziemnego w kopalniach JSW SA Marek Rotkegel, Łukasz Szot, Michał Kapała, Marek Dras 21
Wspomnienie o inż. Antonim Jakubowskim (1928-2015) Bartosz Zakrzewski, Mieczysław Płocica 26
Inż. Mieczysław Lewandowski – Dyrektor i Prezes Wacław Piątkowski 31