b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Transportation Overview 3

Aktualności 4

Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w Polsce w roku 2014 Maciej Menes 6

Regionalna dostępność transportowa w świetle samochodowego transportu indywidualnego - przykład Łodzi i Wieruszowa Szymon Wiśniewski 11

Decyzyjność kapitału ludzkiego organizacji a funkcjonowanie przedsiębiorstwa komunikacyjnego w świetle badań własnych Dariusz Kłak, Stanisław Gemra 16

Analiza porównawcza przewozów pasażerskich realizowanych przez szczecińską komunikację miejską w latach 2010-2014 Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski 20

Rail Balitica jako korytarz wzrostu Regionu Morza Bałtyckiego Michał Beim, Jakub Majewski 25