Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Joanna Bzówka Analiza wpływu zmiany parametrów deformacji górniczej na linię kolejową 7

Angelika Duszyńska, Paweł Szypulski Projektowanie nasypów komunikacyjnych ze zbrojeniem geosyntetycznym podstawy na słabym podłożu gruntowym 11

Janusz Poliński Konkurencja pociągów drogowych dla transportu kolejowego w Europie 19

Piotr Mackiewicz Ocena wpływu wybranego wzmocnienia podłoża gruntowego na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej w uwzględnieniem kryteriów deformacji podłoża gruntowego 27

Andrzej Batog, Elżbieta Stilger-Szydło Analiza zapasów stateczności nasypów komunikacyjnych 31

Informacje SITK-RP 35

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 36