Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Tadeusz J. Chmielewski, Katarzyna Tajchman, Weronika Maślanko, Leszek Drozd Linia Hutnicza Szerokotorowa jako strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym w Roztoczańskim Parku Narodowym 8

Tomasz Stoeck, Wawrzyniec Gołębiewski Obszary dysfunkcji systemu transportowego miasta w ocenie środowisk akademickich związanych z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie 13

Krzysztof Gradkowski Diagnostyczna ocena stanu wadliwości nowego torowiska tramwajowego 18

Marcin Wasilewski Zmiany w modelach biznesowych europejskich tradycyjnych przewoźników lotniczych w kierunku oferowania usługi niskokosztowej 26

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32