Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Szymon Klemba Prognozy przewozów kolejowych dla krajowego planu transportowego 8

Sławomir Susz, Marcin Pawęska Model oceny potencjału pasażerskiego w transporcie publicznym dla województwa dolnośląskiego 14

Łukasz Oleszczuk Ocena uchwalonych planów transportowych jednostek samorządowych w świetle zapisów ustawowych 21

Maciej Kruszyna Próba identyfikacji problemów pojawiających się przy tworzeniu planów transportowych 28

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32