Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2
Aktualności 3
Maciej Menes Rozwój światowej motoryzacji w pierwszych latach XXI wieku
6
Jerzy Waśkiewicz Koszty jednostkowe– badania jednego z istotnych czynników konkurencyjności ciężarowego transportu samochodowego
16
Robert Ziółkowski Wpływ środków uspokojenia ruchu na prędkość pojazdów w warunkach miejskich
24
Tomasz Stoeck Przewóz osób niepełnosprawnych środkami komunikacji miejskiej w Elblągu
30
Paweł Podolski Problem agresji kierujących pojazdami
36
Informacje SITK-RP
42
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 
44