b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Budowa i eksploatacja kolei linowych – kompetencje organów i prawa stron Agnieszka Rembkowska, Aleksandra Kurzempa 2
O.I.T.A.F. i CEOC jako przykłady międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką transportu linowego Sebastian Rudnik 10
Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych Grzegorz Olszyna, Andrzej Tytko 15
Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei Grzegorz Olszyna, Tomasz Rokita, Marian Wojcik 23
Czy koleje dwulinowe mają przyszłość? Grzegorz Olszyna, Tomasz Rokita, Marian Wojcik 27
Aspekty techniczno-metrologiczne nieniszczących badań eksploatacyjnych wybranych elementów urządzeń transportu linowego Jerzy Kwaśniewski, Tomasz Krakowski, Szymon Molski, Hubert Ruta, Jakub Szybowski 33
Skuteczność transportu linowego w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych na przykładzie kolei linowej funkcjonującej w Politechnice Wrocławskiej Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło 39