b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Transportation Overview 3

Aktualności 4

Ocena stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną DPH i sondą statyczną CPTU Irena Bagińska 6

Wpływ warunków geotechnicznych na stan budowli zabytkowych na przykładzie kościoła Św. Jadwigi w Dobroszowie Andrzej Batog, Maciej Hawrysz 11

Balastowanie powłok mostów gruntowo-powłokowych Marcin Mumot 16

Oddziaływanie drogowej płyty betonowej na podbudowę i podłoże w warunkach zmiennej temperatury dobowej Piotr Mackiewicz, Antoni Szydło 19

Stateczność nasypów komunikacyjnych posadowionych w złożonych warunkach gruntowych Andrzej Batog, Elżbieta Stilger-Szydło 25