Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Zarządzanie jakością usług pasażerskich
przewozów kolejowych – podejście systemowe 6

Bartłomiej Gorlewski, Monika Czerwonka Niezawodność czasu podroży a decyzje użytkowników transportu – ujęcie teoretyczne 11

Daniel Krzyżak, Tadeusz Łagoda Analiza przyczyn rozerwań pociągów towarowych spowodowanych zerwaniem drąga haka cięgłowego 15

Damian Kosicki, Elżbieta Plucińska Ocena możliwości odciążenia krytycznego dla linii nr 3 szlaku kolejowego Poznań Wschód – Poznań Główny poprzez skierowanie wybranych pociągów alternatywną trasą przejazdu 20

Wojciech Szymalski Prawo Lewisa-Mogridge’a w warszawskich inwestycjach 26

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32