Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Jerzy Sękowski, Sławomir Kwiecień, Piotr Kanty Zmiany objętościowe w podłożu wzmacnianym metodą wymiany dynamicznej 6

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz Zasady sporządzania projektu geotechnicznego związanego z likwidacją osuwisk w drogownictwie 10

Jarosław Ajdukiewicz, Michał Pilch, Jan Zych Obserwacje i wnioski wynikające z pracy nasypu zbrojonego geosyntetykami na terenie podlegającym dużym wpływom eksploatacji górniczej w Jastrzębiu-Bziu 14

Irena Bagińska, Michał Baca, Adrian Różański, Maciej Sobótka Weryfikacja nośności pala ustalonej na podstawie badań CPTU 26

Karolina Gorska, Marek Wyjadłowski Analiza niezawodności zabezpieczenia wykopu na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz analiz numerycznych 32

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 36