Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Bartosz Czechyra, Bartosz Firlik System monitorowania on-line stanu technicznego infrastruktury i układu biegowego lekkiego pojazdu szynowego 6

Wojciech Kustra, Lucyna Gumińska Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną ze zmienną wielkością wewnętrznych powierzchni akumulacji 11

Arkadiusz Książek, Matthias Richter Metodyka optymalizacji nawigowania
pojazdów elektrycznych 16

Rafał Kucharski Makroskopowy model przepływu ruchu w sieci drugiego rzędu – alternatywny opis stanu sieci 21

Michał Maciejewski, Bartłomiej Piątkowski, Waldemar Walerjańczyk Od makroskopowego modelu popytu na podroże do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu 27

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32