Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych   
2
Aktualności 3
Wojciech Augustyniak Efektywność finansowa i techniczna regionalnych portów lotniczych w Polsce 8
Przemysław Gorgol Kluczowe aspekty związane z realizacją projektów lotniczych współfinansowanych ze środków UE 16
Sonia Huderek – Glapska Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu 20
Jacek Jankiewicz Analiza i prognozowanie popytu pasażerskiego na usługi wybranych portów lotniczych w Polsce 26
Sławomir Kalinowski Analiza wskaźnikowa efektywności regionalnych portów lotniczych w Polsce - studium porównawcze 34
Elżbieta Marciszewska Sektor lotniczy w kontekście wprowadzenia europejskiego systemu handlu emisjami 42
Stanisław Nowak Modernizacja i przebudowa Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka jako element rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego 46
Marek Orkisz, Andrzej Majka Regionalne porty lotnicze szansą rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi 48
Jacek Skorupski, Marek Malarski Problemy ruchu lotniczego w regionalnym porcie lotniczym 54
Jacek Skorupski, Marek Malarski Problemy obsługi pasażerów w regionalnym porcie lotniczym 60
Antoni Szydło, Piotr Mackiewicz, Robert Wardęga Technologie budowy i utrzymania  nawierzchni dróg ruchu naziemnego samolotów  lotnisk  regionalnych 66
Wiktor Wójcik Port lotniczy Szymany, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 72

Informacje SITK-RP 74
Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku)  
78