b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse i zagrożenia. Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych Ariel Ciechański 2
Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia w ruchu. Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu Małgorzata Klaudia Kozłowska 10
Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot ochrony na gruncie prawa wykroczeń. Analiza znamion wykroczenia z artykułu 85 § 1 kodeksu wykroczeń Małgorzata Klaudia Kozłowska 15
The Analysis of Threats Arising from the Relations of Dangerous Cargoes and the Rail-Road Infrastructure Illustrated by the Case of Selected Regions of Poland Zbigniew Matuszak, Agnieszka Michaluk, Marek Jaśkiewicz, Jozef Stokłosa, Karol Zielonka 20
Młodzież a transport na peryferiach – wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego transportu lokalnego w podróżach młodzieży na przykładzie powiatu wschowskiego (woj. lubuskie) Michał Suszczewicz 26