b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1
Aktualności 2
Wzmacnianie mostów murowanych z użyciem blach falistych Czesław Machelski 4
Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta w transporcie miejskim na przykładzie Gdyni Krzysztof Grzelec 8
Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na konkurencyjność turystyczną regionów Iwona Bąk, Beata Szczecińska 14
Kolej w Konurbacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej. Czas na Metro Edward Fojcik 20
Statystyczna analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Iwona Bąk, Beata Szczecińska 27
Informacje SITK RP 32