b  

Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Słowo wstępne 
1

Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Transportation Overview 3

Aktualności 4

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu kolejowego i jej sądowa kontrola Wojciech Szydło 6

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. – czy spółka powtórzy sukces PKP Cargo S.A.? Michał Partykowski, Marcin Słowikowski 10

Bezpieczeństwo w branży kolejowej Agata Burnat, Barbara Gradzik 13

Koleje kluczem do amerykańskiej potęgi (analiza historycznych początków oraz wkładu kolei w rewolucję przemysłową w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem Land Grants) Piotr Włuczkowski 16

Jaki jest prawdziwy wizerunek Polskich Kolei Państwowych? Michał Stencel 19

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A. Tomasz Grelich 23

Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. - porównanie według kategorii pociągów Sławomir Goliszek 25

PRAWO W TRANSPORCIE
Dwa fundusze Piotr Świątecki 29

INFORMACJE SITK-RP 30