Numery archiwalne Przeglądu Komunikacyjnego
b  

PK

Inne czasopisma SITK:

Drogownictwo

TMiR

 


Streszczenia artykułów recenzowanych 
2

Aktualności 3

Beata Zagożdżon Czynniki determinujące wykorzystanie PPP w obszarze infrastruktury transportowej 6

Maria Matusiewicz Problemy funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Polsce 12

Monika Bąk, Jarosław Kaczmarczyk Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowej w Polsce 16

Tomasz Stoeck Koncepcje przywrócenia obsługi transportem zbiorowym Starego Miasta w Elblągu 21

Prawo w transporcie:

Magdalena Majewska Ochrona praw osób podróżujących drogą lotniczą w świetle najnowszych propozycji Parlamentu Europejskiego 26

Maciej Kruszyna, Krystian Mularczyk Infrastruktura drogowa a kolejowa – własność i zarządzanie 30

Transportation overview (streszczenia artykułów recenzowanych po angielsku) 32